Staehelina petiolata

46

Staehelina petiolata
(Asteraceae)


Δενδρώδης Σταιχελίνα

Stéhéline arborescente

Cretan Gorge Laurel

Kretischer Schluchtlorbeer

Μικρός βάτος, πυκνός, με φύλλα σε μίσχο των 5 έως 8 εκατοστών χνοώδη και ασημί από την εσωτερική πλευρά. Ανθοταξία σε καταληκτικούς θύσανους. Άνθη ροζ προς το μώβ με θύσανο ελαφρώς μεταξένιο.

Ύψος : 20 εκατοστά έως 1 μέτρο.

Ανθοφορία: από Ιούνιο έως Αύγουστο.

Petit buisson dense à feuilles à pétioles de 5 à 8 cm, duveteuses et argentées sur la face inférieure. Inflorescences en cymes terminales. Fleurs roses à mauves en capitule à involucre soyeux. Plante endémique.

Dimensions : 20 à 80 cm.

Floraison en été.

Small dense shrub, 5 to 8 cm stalked leaves, hairy and silvery underneath. Inflorescence in terminal cymes. Flowers mauve to pink in silky involucre capitula. Endemic.

Size: 20 to 80 cm.

Flowering time: Summer.

Kleiner dichter Strauch. Die auf der Unterseite flaumigen, silbergrauen Blätter haben einen 5 bis 8 cm langen Stiel. Blütenstand mit rosa bis lila Köpfchenblüten in seidiger Hülle. Endemische Pflanze.

Höhe: 20 bis 80 cm

Blütezeit: Sommer