Rhamnus lycioides

41

Rhamnus lycioides
(Rhamnaceae)


Κακόμαυρη

Nerprun noir

Small Βuckthorn

Schwarzer Wegedorn

Ακανθώδης θάμνος πυκνός σε φωτεινά δάση. Φύλλα σκληρά οβάλ μήκους 4 εκατοστών. Άνθη κίτρινα μικροσκοπικά, διαμέτρου 3 χιλιοστών και μούρα κιτρινωπά, διαμέτρου 4 με 6 χιλιοστών.

Ύψος : Από 1 έως 3 μέτρα.

Ανθοφορία : από Μάρτιο έως Μάϊο.

Arbuste épineux et compact des forêts claires. Feuilles coriaces obovales de 4 cm de longueur. Fleurs jaunes très petites de 3 mm de diamètre et baies jaunâtres de 4 à 6 mm de diamètre.

Dimensions : de 1 à 3 m.

Floraison de mars à mai.

Entangled and thorny shrub growing in open woodlands. Tough obovate leaves 4 cm long. Tiny yellow flowers 3 mm in diameter and yellowish berries 4 to 6 mm in diameter.

Size: 1 to 3 m.

Flowering time: March to May.

Dorniger, fester Strauch, der in lichten Hainen wächst. Zähe, eiförmige, 4 cm lange Blätter. 3mm kleine Blüten und gelbliche Beeren mit einem Durchmesser von 4 bis 6 mm.

Höhe: 1 bis 3 m

Blütezeit: März bis Mai