Mandragora officinarum

25

Mandragora officinarum
(Solanaceae)


Μανδραγόρας

Mandragore d’automne

Mandrake

Herbstalraune

Μαγικό φυτό, ο μανδραγόρας είναι φυτό ποώδες μακρόβιο. Όλα τα μέρη είναι πλούσια σε αλκαλοειδή με ιδιότητες παραισθησιογόνους. Η ρίζα μπορεί να φτάσει σε βάρος πολλών κιλών και θυμίζει ανθρώπινη φόρμα. Το φυτό είναι αρωματικό. Τα φύλλα είναι σε ροζέτες. Τα άνθη σε σχήμα καμπανούλας είναι μπλε-μωβ. Φυτό τοξικό.

Ύψος : 30 εκατοστά.

Ανθοφορία από το φθινόπωρο έως την άνοιξη.

Plante magique, la mandragore est une plante herbacée vivace. Toutes ses parties sont riches en alcaloïdes aux propriétés hallucinogènes. La racine peut atteindre plusieurs kilogrammes et peut rappeler une forme humaine. La plante est odorante. Les feuilles sont en rosette. Les fleurs campanulées vont du bleuté au violet. Plante toxique.

Hauteur : 30 cm.

Floraison de l’automne au printemps.

A magical plant, Mandrake is a perennial herbaceous plant. All its parts are rich in alkaloids and hallucinogenic properties. The root can weigh several kilograms and may suggest a human form. The plant is fragrant. The leaves are in rosettes. The campanulate flowers go from bluish to violet. Poisonous plant.

Size: 30 cm.

Flowering time: autumn to spring.

Duftende Zauberpflanze : all ihre Teile enthalten halluzinogene Alkaloide. Die Wurzel kann mehrere Kilogramm schwer werden und an eine menschliche Gestalt erinnern. Die Blätter liegen rosettenförmig aneinander. Die glockenförmigen Blüten reichen von bläulich bis veilchenblau. Giftige Pflanze.

Höhe: 30cm

Blütezeit: Herbst bis Frühjahr