Asplenium ceterach

05

Asplenium ceterach
(Aspleniaceae)


Σκορπίδι

Cétérach

Rustyback

Ceterach

Μικρή φτέρη που αναπτύσσεται σε παλιούς τοίχους και σε βράχους. Χαρακτηρίζεται από πολλούς θαλλούς χωρισμένους μια μόνο φορά σε λοβούς τριχωτούς, ασημί και κοκκινωπούς από κάτω.

Ύψος: από 10 έως 20 εκατοστά διάμετρο.

Ανθοφορία: σποροθήκη στην εσωτεική πλευρά, όλον τον χρόνο.

Petite fougère qui se développe sur les vieux murs et les rochers. Elle se caractérise par plusieurs frondes une seule fois divisées, à lobes recouverts de poils argentés puis roussâtres en dessous.

Touffe de 10 à 20 cm de diamètre.

Floraison : sporanges sur la face inférieure toute l’année.

Fern growing on old walls and rocks. It typically has several fronds divided once, with lobes covered underneath with silvery hairs becoming reddish brown with maturity.

Clump 10 to 20 cm in diameter.

Flowering: sporangia on the underside all the year round.

Farn mit haarigem Laubwerk, der auf Steinmauern und Felsen wächst. Charakteristisch sind die zahlreichen Zweige mit Lappen, die auf der Unterseite silbergraue, später rötliche Haare aufweisen.

Höhe; 10-20 cm

Blütezeit: ganzjährig Sporenbehälter auf der Unterseite.