Asphodeline lutea

03

Asphodeline lutea
(Asphodelaceae)


Δρίλος

Asphodèle jaune

Yellow Asphodel

Gelber Affodill

Ωραίος ασφόδελος σε εδάφη χαλικώδη με άφθονη ανθοφορία κίτρινη. Τα άνθη, διαμέτρου 3 έως 4 εκατοστών, είναι ελαφρώς ζυγόμορφα. Ο καρπός είναι μια κάψουλα σφαιρική.

Ύψος: από 60 εκατοστά έως 1 μέτρο.

Ανθοφορία την άνοιξη .

Belle asphodèle des terrains rocailleux à abondante floraison jaune. Les fleurs, de 3 à 4 cm de diamètre, sont légèrement zygomorphes. Le fruit -toxique- est une capsule globuleuse.

Hauteur : de 60 cm à 1 m.

Floraison au printemps.

Beautiful asphodel, growing on rocky soil, bearing a dense raceme of bright yellow flowers. The flowers 3 to 4 cm in diameter are slightly zygomorphic. The fruit is a toxic globular capsule.

Size : 60 cm to 1 m.

Flowering time : spring.

Zierpflanze mit schönen gelben Blüten, die auf steinigem Boden wächst. Sie wird auch Jakobsstab genannt. Die Frucht ist eine kugelrunde Kapsel.

Höhe: 60-100cm

Blütezeit: Frühjahr