Piptatherum miliaceum

34

Piptatherum miliaceum
(Poaceae)


Ανεµόχορτο

Faux-riz-millet

Smilograss

Hirsengras

Χόρτο μακρόβιο, με διακλαδώσεις πυκνές, σε θύσανο. Ανθοταξία σε μεταξένια ανθήλη, αποτελούμενη από ανθύλλια των 3 εκατοστών με χροιά του γαλάζιου.

Ύψος: 1,5 μέτρα.

Ανθοφορία από Μάϊο έως Οκτώβριο.

Graminée vivace ramifiée en touffe dense. Inflorescence en panicule soyeuse constituée d’épillets de 3 cm à reflets bleus.

Hauteur : 1,5 m.

Floraison de mai à octobre.

Perennial graminaceous, thickly tufted. Inflorescence in silky panicles of 3 cm blue tinted spikelets.

Size:1,5 m.

Flowering time: May to October.

Mehrjährige, ein festes Büschel bildende Graspflanze. Der Blütenstand ist eine seidige Rispe, die aus bläulichen, 3 cm hohen Ähren besteht.

Höhe : 1,5 m

Blütezeit von Mai bis Oktober