Lactuca acanthifolia

23

Lactuca acanthifolia
(Asteraceae)


Ακανθόφυλλη Μαρουλίδα

Laitue à feuilles épineuses

Wild Lettuce

Wilder Feldsalat

Ποώδες, στις σχισμές των βράχων, με μικρά κίτρινα άνθη σε πολλούς θύσανους άμισχους. Η ανθοφορία της κάθε ανθοταξίας είναι μικρής διάρκειας.

Ύψος: από 30 εκατοστά έως 1 μέτρο.

Ανθοφορία το καλοκαίρι.

Herbacée des fentes des rochers, à petites fleurs jaunes en nombreux capitules sessiles. La floraison de chaque inflorescence est de courte durée.

Hauteur : 30 cm à 1 m.

Floraison en été.

Herbaceous plant living in rock crevices, with small yellow flowers in numerous sessile capitulas, flowering but for a short time.

Size: 30 cm to 1 m.

Flowering time: summer.

Er wächst in Felsspalten und bildet kleine, gelbe, kurzlebige Blütenköpfchen

Höhe 30 bis 100 cm

Blütezeit: Sommer