Dracunculus vulgaris

13

Dracunculus vulgaris
(Araceae)


Δρακοντιά

Dragon vulgaire, serpentaire

Dragon Arum

Drachenwurz

Ο κοινός φιδοφάγος ή άρον μικρός δράκος, είναι ένα φυτό ποώδες μακρόβιο, του οποίου η ανθοταξία αποτελείται από έναν σπάδικα, μικρή κολόνα επάνω στην οποία στηρίζονται τα αρσενικά άνθη στο επάνω μέρος και τα θηλυκά στη βάση και η οποία τελειώνει με μια προέκταση έγχρωμη, και όλη τυλιγμένη από μια σπάθη, μεγάλο πέταλο χρωματιστό που τυλίγει τον σπάδικα. Τοξικό φυτό.

Ύψος: 1 μέτρο.

Ανθοφορία στο τέλος της άνοιξης, Μάϊο-Ιούνιο.

La serpentaire commune ou arum petit dragon est une plante herbacée vivace dont l’inflorescence est constituée par un spadice, petite colonne sur laquelle sont fixées des fleurs mâles en haut et femelles à la base et qui se termine par un appendice coloré, le tout entouré par une spathe, grand pétale coloré qui entoure le spadice. Plante vénéneuse.

Hauteur : 1 m.

Floraison de fin de printemps (mai-juin).

The dragon arum is a perennial herbaceous plant. Its inflorescence is a spadice with male flowers at the top and female flowers at the bottom, surrounded by a big coloured petal, called spathe. The spadice is like a small dragonhiding in the spathe). Toxic plant.

Size: 1 m.

Flowering time: late spring, May-June.

Mehrjähriger Aronstab, dessen Blütenstand eine spatenähnliche kleine Säule ist, an der oben männliche und unten weibliche Blüte hängen. An der Spitze befindet sich ein farbiger Anhang; ein großes farbiges Blumenblatt umhüllt das Ganze. Giftige Pflanze.

Höhe: 1m

Blütezeit von Mai bis Juni